Till innehåll på sidan

Italien: Università degli Studi di Siena

Universitetet i Siena i Toscana är ett av de äldsta universiteten i Italien, grundat på 1400-talet. Idag har det omkring 15 000 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Italienska
Terminstider: Oktober - Februari, Mars - Juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  en.unisi.it/

Utbytesmöjligheter

Platser: EES har 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.