Italien: Università degli Studi Roma "La Sapienza"

Università degli Studi Roma "La Sapienza" är Europas största universitet sett till studentantal och också ett av Europas äldsta, etablerat 1303. Universitetet bedriver utbildning inom allt från juridik till naturvetenskap och har utbildat både nobelpristagare och statschefer.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Italienska, det finns ett mindre urval lämpliga kurser på engelska.
Terminstider: september – december (tentamen januari – februari), februari – maj (tentamen juni – juli).
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.uniroma1.it/
Tänk på: Räkna med att läsa de flesta kurser på italienska, språkkrav B1 nivå. Boende anordnas inte via universitetet direkt, däremot erbjuder de hjälp till studenter att hitta eget boende.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser (1 helårsplats) i Kemi- och Processteknik.
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Ingen aktuell statistik - outnyttjade platser läsår 16/17.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-02-07