Till innehåll på sidan

Italien: Università di Bologna

ITM har ett avtal med Università di Bologna i Italien, främst på maskinteknikområdet. De grundades år 1088 och är västvärldens äldsta universitet. Idag är de ett mycket stort lärosäte utspritt över fyra olika campus i Italien; Ravenna, Forlì, Cesena och Rimini.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Italienska och engelska på masternivå
Terminstider: September-februari, februari-juli
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo
Tänk på: Majoriteten av kurserna måste tas inom ”engineering”.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per läsår för ITM
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2015, 2016)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.