Japan: Kyoto University

Kyoto University är ett av de äldsta universiteten i Japan, beläget i Kyoto, som tidigare var den kungliga huvudstaden i Japan. Utspritt på tre campus, är det ett av de 100 bästa universiteten i världen. Mer än 23 000 studenter läser vid universitetet, av vilka mer än 1 900 är internationella studenter. Flera Nobelpristagare kommer från Kyoto University.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska (om studier på kandidatnivå) och engelska
Terminstider: April - augusti, oktober - mars
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/international
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Antagning hos mottagande professor måste sökas. Information om utbytesprogrammet där Exchange program.pdf (pdf 388 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 4 terminsplatser per läsår
Betygskrav: minimum 4,0 på KTH:s femgradiga skala
Nomineringspoäng*: 4,1 (ht16); outnyttjad plats (vt17); outnyttjade platser (2017/18); 4,67 (ht18), 4,06 (vt19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser