Japan: Shibaura Institute of Technology

Shibaura Institute of Technology är ett privat universitet beläget i Tokyo, grundat 1927. Det är ca 8 000 studenter som läser vid ett av de tre olika campusen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska.
Terminstider: September - januari, april - augusti
Poängsystem: 15 credits på undergraduate-nivå och på graduate-nivå motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/index.html
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Olika program erbjuds SIT Mobility Programs.pdf (pdf 760 kB)  Med start ht 2020 kan en Registration fee på ca 30,000 YEN för Sandwich Program och Research Exchange Program komma att tas ut av sökande student.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 4 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej. Intyg om engelskkunskaper från internationell koordinator behövs.
Nomineringspoäng*: 3,22 (ht16), 3,57 (vt17); 3, 65 (ht17), outnyttjad plats (vt18); 3,14 (ht18), outnyttjad plats (vt19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser