Japan: Tohoku University

Tohoku University är ett av de sju nationella universiteten i Japan. Detta ligger i staden Sendai, i regionen Tohoku. Fler än 17 000 studenter studerar här, ca 1 300 av dem är internationella. Universitetet är rankat bland de tio bästa universiteten i Japan och bland de 100 bästa i världen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska
Terminstider: Oktober - februari, april - augusti
Poängsystem: 15 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.tohoku.ac.jp/en/academics/exchange_programs.html
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Tre professorer som kan ta emot dig som student ska anges i ansökan till universitetet. Olika program erbjuds TOHOKU UNIV. Student Exchange programmes extr.pdf (pdf 814 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 8 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 3,19 (ht16), 3,46 (vt17); outnyttjade platser (2017/18); outnyttjade platser (2018/19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser