Till innehåll på sidan

Kina: Beijing Institute of Technology

Beijing Institute of Technology erbjuder många program på flera nivåer, alltifrån kandidat- till doktorandnivå. Olika akademiska områden finns, t.ex. flyg-, maskin- och informationsteknik, elektronik, optoelektronik, automation, mjukvaruutveckling, matematik och statistik, fysik, kemi, humaniora och samhällsvetenskap, ledning och ekonomi, design och konst, främmande språk och pedagogik.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska, engelska för vissa kurser.
Terminstider: september - januari, februari - juni
Poängsystem: 1 credit motsvarar 1,5 ECTS på kandidatnivå.
Webbplats:  english.bit.edu.cn
Tänk på: Extra försäkring krävs, ca 400kr/termin. Student med kinesiskt medborgarskap accepteras inte av universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per läsår.
Betygskrav: Minst HSK 4 för att delta i kurser som undervisas på kinesiska. Alla utbytesstudenter ges möjlighet att delta i inledande kinesiska språk- och kulturkurser.
Nomineringspoäng*: Inte tidigare utlyst.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng