Till innehåll på sidan

Kina: City University of Hong Kong

City University of Hongkong är ett av de mest forskningsstarka och bästa universiteten i Hongkong och räknas bland de 50 bästa universiteten i världen. Det är ett statligt universitet beläget i stadsdelen Kowloon med drygt 19,000 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska (nästan alla kurser)
Terminstider: Augusti-december, (tidig) januari-maj
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/#anchor01
Tänk på: Kandidatutbildningen är 4-årig och masterutbildningen är 1-årig. Utbytesstudenter läser oftast på kandidatnivå, svårare med kurser på masternivå. Tre av fem kurser måste läsas vid College of Engineering, resten från andra fakulteter. Campus ligger centralt i Hongkong, svårt att hitta boende.

Utbytesmöjligheter

Platser: för kommande läsår meddelas antalet senare beroende på aktuellt säkerhetsläge.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4,2 (ht16), 3,76 (vt17); 3,9592 (ht17), 3,891 (vt18); 4,30 (ht18), 4,16 (vt19); 4.09 (ht19), outnyttjad plats (vt20), outnyttjade platser (ht20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser