Till innehåll på sidan

Kina: Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (with UM)

The University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (JI) bildades 2006 av två framstående universitet, the University of Michigan och Shanghai Jiao Tong University, vilket skapade ett kinesiskt-amerikanskt akademiskt partnerskap med enorm potential.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 1 credit motsvarar 1,5 ECTS på kandidatnivå.
Webbplats:  umji.sjtu.edu.cn/
Tänk på: Extra lokal försäkring krävs, 400 RMB/termin. Sommarkurser erbjuds i juli och augusti.

Utbytesmöjligheter

Platser: 8 terminsplatser per år
Betygskrav: 3,75 i betygssnitt (på KTH's femgradiga skala) För att följa kurser på kinesiska krävs HSK 5 (original av testresultat). Alla utbytesstudenter erbjuds kurser i kinesiska språket för nybörjare.
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2017/18, 2018/19 och 2019/2020), outnyttjade plaster (ht20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng