Till innehåll på sidan

Kina: The Chinese University of Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) är ett övergripande forskningsstarkt universitet med åtta skolor som är grundad 1963. Över 22,000 studenter pluggar här. Det är hem till fyra nobelpristagare.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-december, (tidig) januari-april, maj-juli
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/
Tänk på: Studier på kandidatnivå finansieras av staten, kurser på masternivå privat. Utbytesstudenter får främst ta kurser från kandidatnivå pga detta. Svårt att få tillgång till businesskurser på masternivå. Studentboendet är billigt, ca 1000 kr per månad.

Utbytesmöjligheter

Platser: för kommande läsår meddelas antalet senare beroende på aktuellt säkerhetsläge.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4,16 (vt16), 4,03 (vt17); outnyttjad plats (ht17, 3,922 (vt18); 3,94 (ht18), 3,25 (vt19); 3,97 (ht19), 4,088 (vt20), outnyttjade platser (ht20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser