Till innehåll på sidan

Kina: The Hong Kong Polytechnic University

The Hong Kong Polytechnic University är ett statligt universitet som ligger i Hung Hom, Kowloon, centralt i Hong Kong. Universitetets historia sträcker sig tillbaka till 1937 och universitetet fick sitt nuvarande namn 1972. The Hong Kong Polytechnic University är ett framstående tekniskt universitet som har ca 28 500 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti - december, januari - maj
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: www.polyu.edu.hk/international/incoming-students
Tänk på: Minst 50% av kurserna måste läsas på en Faculty på PolyU. Kandidatutbildningen är 4-årig och utbytesstudenter får endast läsa kurser på kandidatnivå. HKD 550 krävs i ansöknings- och visumavgift (ca 700kr).

Utbytesmöjligheter

Platser: Totalt 4 terminsplatser per läsår för CBH, EECS, ITM och SCI samt 6 skolspecifika platser för ABE.
Betygskrav: Nej.
Nomineringspoäng*: Nytt avtal är påbörjar i ht21.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.