Norge: Arkitekthögskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) erbjuder en unik forskningsbaserad utbildning av internationell klass. Skolan grundades 1945 och är belägen i centrala Oslo.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Norska/Engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-juni
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  aho.no/

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats eller 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng: Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj
Mer om urval

Reseberättelser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-01-21