Norge: Bergen Arkitekthøgskole

BAS är en privat arkitekturskola med totalt 150 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Norska/Engelska
Terminstider: Augusti-december och januari-maj
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.bas.org
Tänk på: BAS gör eget urval baserad på portfölj

Utbytesmöjligheter

Platser:  1 helårsplats eller 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng: Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj
Mer om urval

Reseberättelser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-01-21