Till innehåll på sidan

Polen: Cracow University of Technology

CUT är ett väl etablerat universitet för ingenjörsutbildning av hög kvalitet. De arbetar systematiskt med att förbättra polska vetenskapliga och tekniska idéer. Här studerar över 15 000 studenter på de sju fakulteterna som har sitt campus centralt i Krakow.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Polska och engelska
Terminstider: Oktober-januari, februari-september
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.pk.edu.pl

Utbytesmöjligheter

Platser: 8 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser