Till innehåll på sidan

Portugal: Instituto Politécnico do Porto

Porto är den näst största staden i Portugal. Den är belägen i norra delen av landet nära floden Douros mynning i Atlanten. Universitetet har omkring 18 000 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Portugisiska
Terminstider: September-februari, februari-juli
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.ipp.pt/?set_language=en

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser det förra läsåret
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.