Portugal: Universidade do Porto

Porto är Portugals näst största stad och ligger i norra delen av landet. FAUP, som Faculty of Architecture of the University of Porto också kallas, grundades 1976. Skolan ligger i ett huskomplex som ritades av Álvaro Siza Vieira.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Portugisiska
Terminstider: September-februari, februari-juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: www.fa.up.pt
Tänk på: FAUP (Faculty of Architecture) erbjuder bara årslånga kurser. Man åker antingen hela året eller bara HT (bara VT fungerar ej).

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats eller 2 platser HT
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-01-21