Till innehåll på sidan

Ryssland: Higher School of Economics (HSE)

Genomgående rankat som ett av Rysslands främsta universitet, är Higher School of Economics ledande inom rysk utbildning och ett av de mest framstående universiteten i östra Europa och Eurasien. HSE har snabbt vuxit till ett välrenommerat forskningsuniversitet och utmärker sig alltmer med sin internationella närvaro och samarbete. HSE:s så kallade Big Faculties idag är Faculty of Computer Science, Faculty of Economics, Faculty of Management, Faculty of Communications, Media and Design, Faculty of World Economy and International Affairs, Faculty of Humanities, Faculty of Social Sciences, Faculty of Mathematics, Faculty of Law och Moscow Institute of Electronics and Mathematics (MIEM).

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-december, januari-juni
Poängsystem: 30 HSE credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.hse.ru/en/

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng