Till innehåll på sidan

Sen ansökan

Efter att urvalet för utbytesstudier under 2021/22 har gjorts i februari 2021, går det att ansöka om platser som är öppna för behöriga studenter att söka, både gemensamma platser och platser öppna för studenter på respektive skola. Sen ansökan öppnar kl. 12.00 den 15 mars 2021.

Innan du skickar in din ansökan ska du kontrollera att du är behörig enligt de principer som beskrivs under sidan för Ansökan, behörighet och urval . Notera att vid Sen ansökan baseras studiemeriter på avslutade kurser t.o.m. den senast avslutade studieperioden inom ditt program den dag du gör ansökan.

Student som tilldelats plats vid urvalsmöte i februari får endast göra en sen ansökan om en annan plats, om det visat sig att tilldelad plats inte skulle fungera akademiskt eller om studenten vill söka ytterligare en termin. För att vara giltig måste din ansökan:

- innehålla en preliminär studieplan, det vill säga en lista med kurser som du planerar att följa vid respektive universitet. Studierna ska motsvara heltidsstudier och ska kunna tillgodoräknas inom din utbildning vid KTH. Fyll i detta kursvalsformulär (docx 61 kB)  med en kort motivation om val av kurserna. Läs också detta FAQ (pdf 138 kB) .

- kompletteras med ett e-postmeddelande som ska skickas till din skolas internationella koordinator, så att ansökan kan handläggas. Görs inte detta anses inte din ansökan vara komplett.

Glöm inte att kontrollera på vilket språk undervisningen bedrivs. Platser fördelas efter principen "först till kvarn får mala" efter det att din behörighet har kontrollerats av din skolas internationella koordinator.

Observera att du inte kan göra en sen ansökan om en plats senare än tre veckor från värduniversitetets sista datum för ansökan. Utanför terminstid är ansökan stängd men öppnar igen under terminstid.

Lediga utbytesplatser för sen ansökan

De lediga utbytesplatserna publiceras kl. 12.00 den 15 mars 2021. 

Ansökan

Om du söker till mer än ett universitet måste du rangordna universiteten i prioritetsordning. Du kommer att erbjudas en plats vid det universitet som du givit högst prioritet, om där finns en ledig plats och till vilket du är behörig, samt om det är mer än tre veckor till sista ansökningsdatum.

Länk till ansökningsverktyget

Ansökan görs i två steg; den första delen gäller uppgifter om din studiebakgrund mm. När du skickat in den, kommer du få en länk för att göra resterande del av ansökan. Sedan skickar du in den, följ instruktionerna noga så att det blir rätt och fullständigt. Ansökan öppnar kl. 12.00 den 15 mars 2021 för ansökan till utbytesstudier under höst-/vårterminen 2021/22.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-05-12