Till innehåll på sidan

Storbritannien: University College London, The Bartlett School of Planning

University College London (UCL) grundades 1826 för att öppna upp för universitetsutbildning i England för de som tidigare exkluderats från den – UCL blev det första universitet i England som antog kvinnliga studenter på samma villkor som män 1878. UCL är rankat som sjua bland världens 10 bästa universitet på QS World University Rankings (2015). Omkring 36 000 studenter studerar på UCL. KTH har ett avtal med UCL inom området stadsplanering som hör till Bartlett School of Planning. Bartlett School of Planning ligger i Bloomsbury i hjärtat av London på UCL:s huvudcampus.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-juni
Poängsystem: Kontakta din internationella koordinator
Webbplats:  www.bartlett.ucl.ac.uk/planning
Tänk på: Endast sökbart för studenter på masterprogrammet i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Studenter som planerar utbyte under åk 1 på masterprogrammet prioriteras vid urval pga att man endast kan åka till det här universitetet ett helår, detta pga annorlunda terminssystem. Studenten måste ha bra kunskaper i stadsplanering och varje kurs är viktig i bedömningen om man kan antas som utbytesstudent vid UCL eller inte.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats inom stadsplanering
Betygskrav: 4,0
Nomineringspoäng*: 4,5 läsår 2018/2019, 4,5 läsår 2019/2020, 4,25 läsår 20/21
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser