Till innehåll på sidan

Tjeckien: University of Chemistry and Technology Prague

University of Chemistry and Technology är det ledande universitetet inom kemi i Centraleuropa och det största inom kemi i Tjeckien. Universitetet är uppdelat på fyra fakulteter: kemi (kemiingenjör), kemiteknologi, miljöteknologi och mat och biokemisk teknologi. Dessa fyra fakultet huserar de flesta inriktningar inom kemi och biokemi. På UCT Prag studerar runt 3500 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska, (speciell kurskatalog för Erasmusstudenter där kurser på kandidatnivå och mastersnivå finns på engelska)
Terminstider: Höstterminen börjar i första halvan av september och avslutas med tentaperiod i början av februari. Vårterminen börjar i februari och avslutas med en tentaperiod mot slutet av juni.
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  study.vscht.cz/erasmusplus
Tänk på: Man ansöker om boende via universitetet (kolla upp deadline för bostadansökan), där de erbjuder studentboende i dubbelrum.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser årligen (eller 1 helårsplats) inom Kemi
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,61 (HT15)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information