Till innehåll på sidan

Turkiet: Bilkent University

Bilkent University är det första privata, ideella universitet i Turkiet och grundades 1984 med det grundläggande syftet att skapa ett kompetenscentrum inom högre utbildning och forskning. Universitetsområdet ligger utanför den viktigaste vägen till Eskişehir ca 12 km väster om centrum av Ankara, och täcker en yta på mer än 300 hektar.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Hösttermin september - januari, vårtermin januari - maj
Poängsystem: Kontakta din internationella koordinator för mer information.
Webbplats:  w3.bilkent.edu.tr/bilkent/

Utbytesmöjligheter

Platser: Två terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng