Till innehåll på sidan

Tyskland: HafenCity Universität Hamburg — Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung

HafenCity Universität Hamburg ligger i Hamburgs hamn i det moderna området "Hafen City". Universitetet grundades 2006.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska
Terminstider: Oktober - mars och april - juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.hcu-hamburg.de/io/incoming/
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats eller 2 terminsplatser per läsår för arkitektur, 2 helårsplatser eller 4 terminsplatser för Samhällsbyggnad/Urban Planning
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng: Inlämning av portfölj är obligatorisk för alla arkitekturstudenter som söker utbytesstudier. Behörigheten granskas genom portföljbedömning. Platserna inom Samhällsbyggnad/Urban Planning har ej fyllts de senaste läsåren.
Mer om urval

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.