Till innehåll på sidan

Tyskland: Hochschule der Medien Stuttgart

Stuttgart Media University erbjuder ett brett spektrum av mediaexpertis; från tryckta medier till elektroniska, från massmedia och medieteori till medieproduktion.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Oktober - februari, mars - juli
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.hdm-stuttgart.de/english
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåren/läsåret. Mer om nomineringspoäng