Till innehåll på sidan

Tyskland: Karlsruher Institut für Technologie

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) är en av de största och mest prestigefyllda forsknings- och utbildningsinstitutioner i Tyskland. Bildades 2009 när universitetet i Karlsruhe gick samman med Karlsruhe Research Center. KIT är ett av de ledande universiteten inom teknik och naturvetenskap i Europa, och rankas bland de 100 bästa i världen. Här studerar närmare 25 000 studenter i en internationell miljö. KIT har flera campus både centrala och utanför staden.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska och engelska
Terminstider: Oktober - mars, april - september
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.kit.edu
Youtube: KIT
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s. Under VT2020 finns det möjlighet att ansöka till International Buddy Program för dig som åker till Tyskland. Information och formulär finns på KTH Alumnis websida  .

Utbytesmöjligheter

Platser: 15 terminsplatser
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser