Till innehåll på sidan

Tyskland: Technische Universität Braunschweig

TU Braunschweig är en del av TU9-universiten i Tyskland, som står för hög kvalitet inom teknik och naturvetenskap. 51 procent av alla ingenjörer med examen kommer från ett TU9-universitet. Staden har ca 240 000 invånare. Braunschweig är en viktig forskningsstad som också ligger nära bilindustrin i Wolfsburg.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska, vissa kurser erbjuds på engelska
Terminstider: Oktober-februari, april-juli
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.tu-braunschweig.de/en/
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI: 1 terminsplats per år för Aerospace men det erbjuds även kurser inom Fordon och Mekanik.
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information