Tyskland: Universität der Künste, Berlin

Universität der Künste, Berlin är Tysklands största konsthögskola som ligger centralt i Berlin med cirka 4000 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska
Terminstider: Oktober - mars, april - juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  UDK Berlin
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 till 2 terminsplatser per år, varierande
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng: Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj
Mer om urval

Reseberättelser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-10-03