USA: California Polytecnic State University

Cal Poly är ett statligt universitet beläget i San Luis Obispo, mellan San Francisco och Los Angeles i Kalifornien. Det är ett av fem heltäckande "polytechnic" i USA och har omkring 19 000 studenter. Cal Poly:s motto är ”Learning by Doing” och alla utbildningsprogram har en teknisk, en professionell och en konstnärlig komponent. Det finns studentboende på campus och även goda möjligheter att hyra privat lägenhet nära campusområdet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: september - juni. Trimestersystem indelat i höst, vinter och vår.
Poängsystem: Undergraduate: 12 units/quarter (nivå 200-400). KTH students bör ta nivå 300-400. Graduate: 8 units/quarter (nivå 400-500)
Webbplats:  Cal Poly International Center
Tänk på: KTH nominerar bara helårsstudenter pga trimestersystemet. KTH-studenter får inte läsa på College of Business. Introduktionsperioden är obligatorisk. Studenter måste köpa försäkring via CalPoly. Minst hälften av kurserna måste läsas vid School of Engineering.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: 3 helårsplatser
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,75 (2015/16); 4,31 (2016/17); 4,5106 (2017/18); 4,8231 (2018/2019), 4,1056 (2019/2020).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola. 

Reseberättelser