USA: Illinois Institute of Technology

Illinois Institute of Technology ligger i Chicago, Illinois, och är ett privat, teknikfokuserat, forskningsuniversitet. IIT erbjuder kurser i teknik, naturvetenskap, arkitektur, företagande, design, humaniora, tillämpad teknik och juridik. IIT är indelad i fem skolor med Armour College of Engineering som har över 2 300 studenter, varav hälften är från utlandet. IIT:s campus ligger 4 km söder om Chicago Loop, det centrala affärsdistriktet i Chicago. Chicago är den tredje folkrikaste staden i USA och känd för shopping, konst, sport, komedi och jazzklubbar och dess historia som den blåsiga staden.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti - december, slutet av januari till mitten av maj
Poängsystem: 15 credits på undergraduatenivå motsvarar 30 hp
Webbplats:  admissions.iit.edu/undergraduate/apply/visiting-and-exchange-program
Tänk på: Som utbytesstudent vid IIT måste man betala ca. 2500 USD per termin för IIT:s obligatoriska sjukförsäkring och andra avgifter. KTH ersätter inte studenter för dessa kostnader.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 2 terminsplatser per läsår (samt 2 helårsplatser inom arkitektur).
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*:
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-10-03