USA: Iowa State University

ISU ligger i Ames, Iowa, mitt i USA. Ames är en liten stad med många parker och en stark universitetskultur med mottot "Ames, where the world meets". Staden är populär bland internationella studenter för sin småstads- och "college-känsla". Universitetet är välkänt för ett stort antal välkända nationella forskningslab inom exempelvis energi, aerospace, förnybara kemikalier, osv.

©

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Academic calendar: augusti - december, januari - maj (obligatorisk Orientation Week)
Credit system: Undergraduate; 15 credits motsvarar 30 hp Graduate; 9 credits motsvara heltidsstudier.
Website:  www.studyabroad.iastate.edu/preparing/incomingEX
Note: USD 40 krävs i ansökningsavgift. Majoriteten av kurser måsta vara inom Engineering. Studenter kan också ta kurser inom Liberal Arts College (LAS). Studenter kan ansöka till nivån "Graduate" om fullgjort kandidatexamen (BSc) på KTH. Mer om hur det är att vara utbytesstudent på Iowa State University (film): Study abroad

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 höst- och 1 vårterminsplats.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4,45 (ht16), 4,27 (vt17); 3,5 (ht17), 2,7386 (vt18); 4,18 (ht18), 3,96 (vt19), 4,00 (ht19), 3,6818 (vt20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser