USA: Purdue University

Purdues campus ligger i West Lafayette, Indiana och har omkring 40 000 studenter och en stor andel internationella studenter. Purdue erbjuder mer än 200 ämnen. Universitetet har även 18 idrottslag och 900 studentorganisationer som välkomnar internationella utbytesstudenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: augusti - december. januari - maj.
Poängsystem: Undergraduate: 5 kurser räknas som heltidsstudier, Graduate: 3 kurser räknas som heltidsstudier.
Webbplats:  www.studyabroad.purdue.edu/incoming/inc_app_info.cfm
Tänk på: Frivillig introduktion för internationella studenter i mitten av augusti. 50 % av kurserna ska vara inom en skola. Det krävs kandidatexamen för att söka till kurser på Graduate-nivå.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: Olika antal platser på olika skolor. Kontakta din internationella koordinator för mer information
Betygskrav:
Nomineringspoäng*: Olika snitt på olika skolor. Kontakta din internationella koordinator.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser