USA: Rose-Hulman Institute of Technology

Rose-Hulman Institute of Technology är ett mycket bra technical college som är känt för sin höga kvalitet på utbildningen. Campuset är fint och trevligt och ligger i den lilla staden Terre Haute, mitt i majsfälten i Indiana. För att åka utanför campus är man dock väldigt beroende av bil. RHIT har ca 2100 studenter och 100 doktorander inom teknik, naturvetenskap och matematik.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Trimestersystem; Hösttermin: slutet av augusti - slutet av november. Vintertermin: början av december - slutet av februari. Vårtermin: början av mars - slutet av maj.
Poängsystem: 45 units motsvarar 60 hp
Webbplats:  www.rose-hulman.edu
Tänk på: Extra försäkringsavgifter kan tillkomma.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: I grunden 2 helårsplatser men det beror på hur många RHIT-studenter KTH (SCI- och CSC-skolan) tar emot.
Betygskrav: 4.0
Nomineringspoäng*: CSC: Inga nominerade 2015, SCI: Kontakta din koordinator för mer information.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.