USA: The University of Arizona

The University of Arizona (UA) grundades 1885 och ligger i centrala Tuscon i sydvästra USA. UA har tre campus där studenter kan välja bland fler än 300 kandidat- och masterprogram. UA är stora inom sport och erbjuder ett 20-tal olika sporter där de vunnit 21 nationella mästerskap. Totalt studerar 42 000 studenter på UA.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska, TOEFL eller IELTS krävs
Terminstider: Augusti-december, januari-maj
Poängsystem: 15 AU credits motsvarar 30 hp (om du läser kurser inom Fastigheter och byggande och läser på graduatenivå ska du läsa 9 AU vilket motsvarar 30 hp )
Webbplats:  global.arizona.edu/iss
Tänk på: Endast sökbart för arkitektur, stadsplanering och fastigheter och byggande. Kandidatexamen måste vara utfärdad vid ansökningstillfället till University of Arizona. Extra administrativa avgifter tillkommer.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per år inom arkitektur, stadsplanering och fastigheter och byggande
Betygskrav: 4,0
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.