Till innehåll på sidan

Utlandsstudier vårterminen 2021 ställs in

Mot bakgrund av den nuvarande globala situationen med coronaviruset samt det rådande läget i Stockholm har KTH:s ledning bestämt att utbytesstudier och andra former av utlandsstudier, som praktik och exjobb utomlands, ställs in under vårterminen 2021. 

KTH har fattat beslutet med studentens säkerhet i fokus. Situationen är just nu oerhört osäker, föränderlig och oförutsägbar både inom och utom Europa. Det är tråkigt, men nödvändigt, att behöva neka KTH-studenter den fantastiska möjlighet som utbytesstudier innebär.

Utresande

KTH:s studenter får inte resa utomlands inom ramen för sin utbildning under vårterminen 2021. 

Studenter som har fått sina utlandsstudier (utbytesstudier, examensarbete, praktik) inställda ska beredas plats på KTH:s utbildningar för att fortsätta sina studier. Detta gäller särskilt studenter som skulle genomföra sina examensarbeten utomlands och därför ska det tillhandahållas handledarresurser för dessa studenter. Om det finns möjlighet för utbytesstudier på distans eller handledning av examensarbete på distans får detta genomföras under förutsättning att det godkänns av programansvarig på KTH.

Ingen utlysning har skett av Minor Field Studies (MFS) inför vårterminen 2021. 

Inresande

KTH tar inte emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbeten eller praktik vårterminen 2021. 

Berörs ej av beslutet

  • Utbyte: utresande och inresande studenter som är på utbyte under hela läsåret 2020/2021 berörs inte, de kan fullfölja sitt utbyte om de väljer att göra det.
  • Examensarbete/praktik: utresande studenter som redan befinner sig utomlands och inresande studenter som redan befinner sig på KTH för berörs inte, de kan fullfölja. Studenter som har möjlighet att göra examensarbete i landet för sitt medborgarskap, om annat än Sverige, eller vid sitt hemuniversitet (gäller för dubbeldiplomsstudenter) kan göra det under förutsättning att examensarbetet uppfyller KTH:s krav. 
  • Programstudenter inom gemensamma program med inbyggd obligatorisk mobilitet (exempelvis EIT, N5T, Erasmus Mundus, etc) kan genomföra den obligatoriska mobiliteten.

Om du som student vill och har möjlighet att åka på utbytesstudier under läsåret 2021/2022 ska du göra en ny ansökan om utbytesstudier i den ansökningsomgång som öppnade den 25 november och stänger den 15 december 2020. Inga utbyten flyttas till höstterminen 2021 utan en fördelning av platserna sker efter gällande urvalsregler.

Har du frågor ska du kontakta din internationella koordinator.

Internationella koordinatorer

Utbytesstudier läsåret 2021/2022

KTH planerar för att utbytesstudier under läsåret 2021/2022 ska genomföras som vanligt. Om utvecklingen av covid-19 förvärras, eller om UD:s avrådan från resor till andra länder ligger kvar, kan utbytet bli inställt hösten 2021. Då kan du eventuellt flytta fram utbytet en termin till VT2022, förutsatt att värduniversitetet tillåter det och att det fungerar studiemässigt i ditt program vid KTH. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-02-22