Under programstudierna

Som student på ett program behöver du under din studietid en mängd information så att du kan planera dina studier.

Det gäller t. ex. termins- och kursregistreringar, uppflyttningsregler, möjlighet till utlandsstudier och regler kring examensarbete. Kanske ska du göra kurs- och inriktningsval. Eftersom regler och rutiner kan skilja sig åt är det viktigt att du väljer ditt program för att få den information som gäller dig.

Planera dina studier inför och under en kurs

Till sidans topp