Till innehåll på sidan

Hjälp med schema/kalender

I din personliga kalender, ’Mitt schema’, visas scheman från de kurser du prenumererar på samt kalenderhändelser från de grupper och program som du prenumererar på. Du kan också se schema/ kalender på respektive grupp- och programwebb eller exportera schemat till andra privata kalenderprogram.
Det kan finnas kurser där schemat inte är inlagt men oftast kan du påverka vad du ser i schemat genom olika inställningar beskrivna nedan.

Mitt schema

Mitt schema  i den personliga menyn samlar dina schema- och kalenderhändelser från kurser, program och grupper du prenumererar på (enligt Mina inställningar prenumerationer ).

Schema/ kalender på kurs-, grupp- och programwebbarna

Förutom i ’Mitt schema’ kan du se schema/ kalender på respektive kurs-, grupp- och programwebb .

Samma inställningar som gäller för ’Mitt schema’ gäller även här, med ett undantag: du kan här se de enstaka händelser du valt att inte ’Visa i Mitt Schema’.

Exportera schema och kalender

Genom att välja Exportera mitt schema , får du tillgång till schemat på mobilen eller andra kalender-program.

Du kan också, på schema-/ kalendersidan för en specifik kurs-, grupp- eller programwebb, välja att exportera det specifika schemat/ kalendern.

Hur kan jag påverka vad som visas i schemat?

Fattas det schema- eller kalenderhändelser?

Visa i ’Mitt schema’

Ser du inga händelser från en specifik kurs, program eller grupp i ’Mitt schema? Kontrollera om ’Visa i mitt Schema’ är satt till ’Ja’ i Mina inställningar prenumerationer  för den specifika kurs, program eller gruppen.

Ändra så här:

Välj ’Ändra’ för den specifika kurs-, program- eller gruppen i Mina inställningar prenumerationer . Sätt ’Visa i mitt Schema’ till ’Ja’

Fattas det enstaka schemahändelser i ’Mitt schema’? Då kan du ha bockat ur "Visa i mitt schema” för enstaka schemahändelse.

Ändra så här:

Gå till specifik kurs-, program- eller gruppwebbs schema och bocka i ’Visa i mitt Schema’

Aktuell kursomgång

Fattas de flesta schemahändelserna för din kurs? Har du ingen aktuell kursomgång vald kommer du bara att se gemensamma händelser för hela kursen som tex tentamen

Är du antagen på en kurs?

Om du är antagen på en kurs, ska du automatiskt få en prenumeration och aktuell kursomgång vald. Även om du gör dessa inställningar själv (beskrivet nedan) behöver du kontrollera med ansvarig att du blivit registrerad på kursen för att dina poäng ska bli registrerade.

Är du omregistrerad?

Är du omregistrerad får du alla omgångar valda, du kan då behöva välja bort de du inte följer. Det gör du under ’Mina inställningar’ på den specifika kurswebben

Ändra så här:

  • Kontrollera att kursen finns under aktuell termin i Mina inställningar prenumerationer
  • Finns den inte där leta reda på den under övriga terminer och ändra kursomgång till en aktuell.
  • Finns den inte med alls, så behöver du prenumerera på den. Du söker då efter kursnamnet på kth.se, väljer kurswebben på sökresultatet och Prenumerera på kurswebbens sida.

Tidsperiod

Har du valt en tidsperiod i Mitt schema som inte har några schemahändelser för dina prenumerationer?

Ändra så här:

Välj en annan tidsperiod i Mitt schema  under ’Ändra tidsperiod eller vy’ och/ eller se över om du har en kursomgång som är aktuell den valda tidsperioden.

Ser du för många schemahändelser?

Avprenumerera eller visa inte i ’Mitt schema’

Har du en kurs, program eller grupp i ’Mitt schema’ som du inte vill ha med? Då kan du antingen välja att ta bort prenumerationen eller att inte visa den i ’Mitt schema’.

Ändra så här:

  • Vill du avprenumerera helt, välj Avprenumerera
  • Vill du ha kvar prenumerationen men inte se händelser i ’Mitt schema’: Sätt ’Visa i mitt Schema’ till ’Nej’

Studentgrupp

Studentgrupper är en kod som används vid schemaläggning och som oftast motsvarar det program och år du är registrerad på. Du ser studentgrupperna på schemahändelsernas detaljvy.

Oftast behöver du inte välja studentgrupp, men för vissa kurser finns det parallella schemahändelser som riktar sig till olika studentgrupper. För att bara se dina schemahändelser kan du då välja dina studentgrupper.

Ändra så här:

Välj studentgrupper i Mina inställningar prenumerationer  (under Övergripande/ Schema).

Är det nytt år eller ny termin?

Runt nyår och när en ny termin är på väg kan det finnas större risk att schemat inte känns korrekt. Testa då gärna att söka efter information från föregående termin för att kontrollera om det du säker finns där.

Är schemat inkorrekt?

Om schemat verkar inkorrekt eller om det saknas information, vänligen kontakta kursansvarig eller lärare på kursen.

Läs mer:

Information om schema på KTH