Läsårsindelning för undervisning och examination

Läsåret delas in i fyra läsperioder. Varje läsperiod avslutas med en tentaperiod. Här finner du läsårsindelningar för nuvarande, kommande och tidigare läsår, i grafisk form och i textform.

Läsårsindelning år 2018/2019