Läsårsindelning för undervisning och examination

Varje läsår är uppdelat i två terminer och fyra läsperioder. I slutet av varje läsperiod kommer en tentaperiod.

Läsårsindelning år 2016/17

Terminer

 • Hösttermin (HT): 16-08-29 – 17-01-16
 • Vårtermin (VT): 17-01-17 – 17-06-05

Start och slutveckor

 • Period 1: 1635 1643
 • Period 2: 1644 1703
 • Period 3: 1703 1711
 • Period 4: 1712 1723

Uppstart

 • Mottagning i Stadshuset (åk 1) 16-08-14
 • Upprop 16-08-15
 • Inledande veckor 16-08-15 – 16-08-27
 • Omtenta augusti: 16-08-15 – 16-08-27
 • Inskrivning 16-08-29

Undervisningsperioder

 • Läsperiod 1: 16-08-29 – 16-10-14
 • Eget arbete: 16-10-17 – 16-10-20
 • Examinations/Tentaperiod 1: 16-10-21 – 16-10-28
 • Läsperiod 2: 16-10-31 – 16-12-16
 • Eget arbete/omtenta: 16-12-19 – 16-12-22
 • Eget arbete: 16-12-23 – 17-01-05
 • Examinations/Tentaperiod 2: 17-01-09 – 17-01-16
 • Läsperiod 3: 17-01-17 – 17-03-06
 • Eget arbete: 17-03-07 – 17-03-10
 • Examinations/Tentaperiod 3: 17-03-11 – 17-03-18
 • Läsperiod 4: 17-03-20 – 17-04-07
 • Eget arbete/omtenta: 17-04-10 – 17-04-13
 • Läsperiod 4: 17-04-18 – 17-05-19
 • Eget arbete: 17-05-22 – 17-05-26
 • Examinations/Tentaperiod 4: 17-05-29 – 17-06-05

Övrigt

 • Sista dag för terminen: 17-06-05
 • Eget arbete/omtenta 3: 17-06-07 – 17-06-10

Läsårsindelning år 2017/2018

Terminer

 • Hösttermin (HT): 17-08-28 – 18-01-15
 • Vårtermin (VT):18-01-16 – 18-06-04

Start och slutveckor

 • Period 1: 1735 1743
 • Period 2: 1744 1803
 • Period 3: 1803 1811
 • Period 4: 1812 1823

Uppstart

 • Mottagning i Stadshuset (åk 1) 17-08-27
 • Upprop 17-08-14
 • Inledande veckor 17-08-14 – 17-08-26
 • Omtenta augusti 17-08-14 – 17-08-26
 • Första dag för terminen 17-08-28

Undervisningsperioder

 • Läsperiod 1 17-08-28 – 17-10-13
 • Eget arbete 17-10-16 – 17-10-19
 • Examinations/Tentaperiod 1 17-10-20 – 17-10-27
 • Läsperiod 2 17-10-30 – 17-12-15
 • Eget arbete/Omtenta 17-12-18 – 17-12-21
 • Eget arbete 17-12-22 – 18-01-05
 • Helg 17-12-25 – 17-12-26
 • 18-01-01, 18-01-06
 • Examinations/Tentaperiod 2 18-01-08 – 18-01-15
 • Läsperiod 3 18-01-16 – 18-03-05
 • Eget arbete 18-03-06 – 18-03-09
 • Examinations/Tentaperiod 3 18-03-10 – 18-03-17
 • Läsperiod 4 18-03-19 – 18-05-21
 • Eget arbete/Omtenta 18-04-03 – 18-04-06
 • Helg 18-03-30, 18-04-02, 18-05-01, 18-05-10
 • Eget arbete 18-04-30, 18-05-11, 18-05-22 – 18-05-25
 • Examinations/Tentaperiod 4 18-05-28 – 18-06-04

Övrigt

 • Sista dag för terminen 18-06-04
 • Eget arbete/Omtenta 18-06-05
 • Helg 18-06-06
 • Eget arbete/Omtenta 18-06-07 – 18-06-09
Till sidans topp