2019-2020

Hösttermin

Höstterminen sträcker sig över tidsperioden 19-08-26 – 20-01-14

Upprop 19-08-12

Inledande veckor 19-08-12 – 19-08-24

Mottagning i Stadshuset (åk 1) 19-08-25

Omtenta augusti 19-08-12 – 19-08-24

Läsperiod 1  19-08-26 – 19-10-11

Eget arbete 19-10-14 – 19-10-17

Examinations/Tentaperiod 1 19-10-18 – 19-10-25

Läsperiod 2  19-10-28 – 19-12-13

Eget arbete/Omtenta 19-12-16 – 19-12-19

Eget arbete 19-12-20 – 20-01-03

Helg 20-01-06

Examinations/Tentaperiod 2 20-01-07 – 20-01-14

Vårtermin

Vårterminen sträcker sig över tidsperioden 20-01-15 – 20-06-01

Läsperiod 3  20-01-15 – 20-03-03

Eget arbete 20-03-04 – 20-03-06

Examinations/Tentaperiod 3 20-03-07 – 20-03-14

Läsperiod 4  20-03-16 – 20-05-18

Läsperiod 4 20-03-16 – 20-04-09

Eget arbete/Omtenta 20-04-14 – 20-04-17

Helg 20-04-10, 20-04-13, 20-05-01

Läsperiod 4 20-04-20 – 20-05-18

Eget arbete 20-05-19 – 20-05-20, 20-05-22

Helg 20-05-21

Examinations/Tentaperiod 4 20-05-25 – 20-06-01

Sista dag för terminen 20-06-01

Eget arbete/Omtenta 20-06-02– 20-06-05

Helg 20-06-06

Grafisk form 

 Grafisk form, som PDF

Läsårsindelning 2019-2020 (pdf 43 kB)