Tidpunkter för tentamen & omtentamen

Här finner du aktuella tentaperioder och tider för tentamensanmälan. Exakta tider för enskilda kurser finner du enklast via Sök schema (föregående sida).

Tentaperioder och anmälningstider läsåret 2018/2019

Tentaperiod 1 2018-10-19 till 2018-10-26:
Öppnar Torsdag 20/9 och stänger Torsdag 4/10 kl 23:59.

Omtentaperiod 1 2018-12-17 till 2018-12-20:
Öppnar Måndag 19/11 och stänger Måndag kl 3/12 23:59.

Tentaperiod 2 2019-01-07 till 2019-01-14:
Öppnar Måndag 3/12 och stänger Måndag 17/12 kl 23:59.

Tentaperiod 3 2019-03-08 till 2019-03-15:
Öppnar Torsdag 7/2 och stänger Torsdag 21/2 kl 23:59.

Omtentaperiod 2 2019-04-15 till 2019-04-18:
Öppnar Måndag 18/3 och stänger Måndag 1/4 kl 23:59.

Tentaperiod 4 2019-05-27 till 2019-06-04:
Öppnar Måndag 29/4 och stänger Måndag 13/5 kl 23:59.

Omtentaperiod 3 2019-06-05 till 2019-06-08:
Öppnar Onsdag 8/5 och stänger Onsdag 22/5 kl 23:59.

Omtentaperiod 4 2019-08-12 till 2019-08-24
Öppnar Måndag 1/7 och stänger Måndag 29/7 kl 23:59

Omtentamen

  • Ordinarie tentamen i period 1 har omtentamen i december
  • Ordinarie tentamen i period 2 har omtentamen i april
  • Ordinarie tentamen i period 3 har omtentamen i juni
  • Ordinarie tentamen i period 4 har omtentamen i augusti

Det betyder att varje kurs enbart har ett omtentamenstillfälle per läsår.

Utgångna kurser, dvs. kurser som inte går längre, har studenter möjlighet att tentera två gånger per läsår under tre läsår efter att kursen gavs för sista gången. Om det inte finns en tentamen schemalagt för en kurs, kontakta kursansvarig eller din studievägledare.

Externa tentander

KTH tar inte emot externa tentander. Istället hänvisas till andra lärosäten, t.ex. Xenter i Botkyrka.

Relaterad information