Tidpunkter för tentamen & omtentamen

Här finner du aktuella tentaperioder och tider för tentamensanmälan. Exakt tid för en specifik tentamen finner du enklast via Sök schema.

Tentaperioder och anmälningstider läsåret 2019/2020

Höstens kurser

Tentaperiod 1, 18-25 oktober
Anmälan öppnar Onsdag 18 september och stänger Onsdag 2 oktober kl 23:59.

Omtentaperiod 1, 16-19 december
Anmälan öppnar Måndag 18 november och stänger Måndag 2 december kl. 23:59.

Tentaperiod 2, 7 -14 januari
Anmälan öppnar Torsdag 28 november och stänger Torsdag 12 december kl 23:59.

Omtentaperiod 2, 14-17 april
Anmälan öppnar Torsdag 12 mars och stänger Torsdag 26 mars kl 23:59.

Vårens kurser

Tentaperiod 3, 7-14 mars
Anmälan öppnar Torsdag 6 februari och stänger Torsdag 20 februari kl 23:59.

Omtentaperiod 3, 2-5 juni
Anmälan öppnar Torsdag 30 april och stänger Torsdag 14 maj kl 23:59.

Tentaperiod 4, 25 maj - 1 juni
Anmälan öppnar Torsdag 23 april och stänger Torsdag 14 maj kl 23:59.

Omtentaperiod 4, 10-22 augusti
Anmälan öppnar Torsdag 25 juni och stänger Torsdag 23 juli kl 23:59

Omtentamen

Ordinarie tentamen i period 1 har omtentamen i december

Ordinarie tentamen i period 2 har omtentamen i april

Ordinarie tentamen i period 3 har omtentamen i juni

Ordinarie tentamen i period 4 har omtentamen i augusti

Utgångna kurser, dvs. kurser som inte går längre, har studenter möjlighet att tentera två gånger per läsår under tre läsår efter att kursen gavs för sista gången. Om det inte finns en tentamen schemalagt för en kurs, kontakta kursansvarig eller din studievägledare.

Externa tentander

KTH tar inte emot externa tentander. Istället hänvisas till andra lärosäten, t.ex. Xenter i Botkyrka.

Relaterad information

Tentamensanmälan och tentamensregler