Tidpunkter för tentamen & omtentamen

Här finner du aktuella tentaperioder och tider för tentamensanmälan. Exakt tid för en specifik tentamen finner du enklast via Sök schema.

Tentaperioder och anmälningstider läsåret 2018/2019

Höstens kurser

Tentaperiod 1, 19-26 oktober
Anmälan öppnar Torsdag 20 september och stänger Torsdag 4 oktober kl 23:59.

Omtentaperiod 1, 17-20 december
Anmälan öppnar Måndag 19 november och stänger Måndag 3 december kl. 23:59.

Tentaperiod 2, 7 -14 januari
Anmälan öppnar Måndag 3 december och stänger Måndag 17 december kl 23:59.

Omtentaperiod 2, 15-18 april
Anmälan öppnar Måndag 18 mars och stänger Måndag 1 april kl 23:59.

Vårens kurser

Tentaperiod 3, 8-15 mars
Anmälan öppnar Torsdag 7 februari och stänger Torsdag 21 februari kl 23:59.

Omtentaperiod 3, 5-8 juni
Anmälan öppnar Onsdag 8 maj och stänger Onsdag 22 maj kl 23:59.

Tentaperiod 4, 27 maj - 4 juni
Anmälan öppnar Måndag 29 april och stänger Måndag 13 maj kl 23:59.

Omtentaperiod 4, 12-24 augusti
Anmälan öppnar Måndag 1 juli och stänger Måndag 29 juli kl 23:59

Omtentamen

Ordinarie tentamen i period 1 har omtentamen i december

Ordinarie tentamen i period 2 har omtentamen i april

Ordinarie tentamen i period 3 har omtentamen i juni

Ordinarie tentamen i period 4 har omtentamen i augusti

Utgångna kurser, dvs. kurser som inte går längre, har studenter möjlighet att tentera två gånger per läsår under tre läsår efter att kursen gavs för sista gången. Om det inte finns en tentamen schemalagt för en kurs, kontakta kursansvarig eller din studievägledare.

Externa tentander

KTH tar inte emot externa tentander. Istället hänvisas till andra lärosäten, t.ex. Xenter i Botkyrka.

Relaterad information

Tentamensanmälan och tentamensregler