Till innehåll på sidan

Övningar för din karriärutveckling

Vill du börja förbereda dig inför din karriär redan under studietiden? De här övningarna hjälper dig under de olika stegen i en rekryteringsprocess: att skriva CV och ansökningsbrev, att förbereda dig inför en anställningsintervju och att identifiera och utöka ditt nätverk.

Karriärutveckling innebär att ta reda på vad du behöver för att trivas och prestera i det långa loppet under ditt yrkesliv. Det handlar om att ta reda på mer om vem du är, vad du kan, vad du vill, hur du ska välja och hur du ska komma dit.

Övningarna går att göra själv eller i grupp. Du kan också göra dem i förberedande syfte inför exempelvis ett karriärcoachande samtal.