Till innehåll på sidan

Övning: Min livslinje

Denna övning syftar till att du ska reflektera över vilka faktorer som styrt dina val hittills i livet. Du undersöker hur du fattat beslut, vad som fört dig till KTH och vilka händelser som har varit viktiga för dig genom livet fram tills nu.

Rekryteraren frågar: "Kan du berätta lite om dig själv?"

Den här frågan, som så gott som alltid dyker upp på en anställningsintervju, kan vara svår att svara på utan att först i lugn och ro ha tänkt igenom hur du presenterar dig själv och din livsresa fram tills nu. Genom övningen nedan inventerar du vad som tidigare påverkat dina val och vilka händelser som har varit avgörande i ditt liv hittills. Utmaningen blir att välja ut några av de viktigaste händelserna i ditt liv. Det kommer att vara till hjälp när du ska svara på rekryterarens fråga.

Övning

Vår historia och våra tidigare erfarenheter har format den vi är och den vi vill bli.

Att titta tillbaka kan hjälpa dig att förstå dig själv och din nuvarande situation bättre. Vårt liv är en berättelse där allt har en orsak och konsekvenser, men vi observerar inte våra liv tillräckligt mycket för att se detta. Att analysera ditt förflutna kan hjälpa dig att fatta mer medvetna beslut och förstå vilka saker som är viktiga för dig och varför.

Fundera på dessa saker och skriv in de på tidslinjen:

  • Viktiga personer
  • Viktiga händelser
  • Mål
  • Drömmar
  • Intressen

I denna övning ser du tillbaka på ditt liv i syfte att se vilka händelser och val som har format dig. Rita in och beskriv kortfattat viktiga positiva saker ovanför linjen. Nedanför linjen skriver du ner mer negativa eller utmanande saker. Fundera över vilka händelser och möjligheter du haft och vilka lärdomar du fått. Fundera även på din framtid och vilka drömmar du har inför den. 

Bild av en lång pil som symboliserar ditt liv i tid: 5-40 år. Till vänster är starten av ditt liv, sedan sträcker sig pilen till höger som symboliserar framtiden. Ovanför pilen finns det ett stort plus som symoliserar dina positiva händelser, och under strecket finns det ett stort minus som symboliserar dina negativa och utmanande händelser.

Avslutande reflektion

Denna övning syftar till att förbereda dig inför din anställningsintervju, att skriva CV och ansökningsbrev. Du har inte utrymme att berätta hela din livshistoria, så du måste välja ut det som är relevant för arbetsgivaren att veta. Du kan berätta både om privata erfarenheter och yrkeserfarenheter. Avsluta denna övning genom att skriva en kort presentation som besvarar rekryterarens fråga. Försök att hålla det till ca 2 minuter.