Till innehåll på sidan

Kontrakt och lön

När du erbjuds ett jobb ska du få ett skriftligt anställningsavtal som dels visar att du har fått anställningen, dels visar vilka villkor som gäller för din anställning. Detta är viktigt att ha om det skulle uppstå en tvist med arbetsgivaren om din anställning.

Ditt anställningsavtal

Ditt anställningsavtal ska försäkra dig om viss lön, att du har en viss tjänst och eventuella särskilda villkor utöver de kollektivavtalsbaserade.
Det är inte alla arbetsgivare som har kollektivavtal som reglerar dina anställningsvillkor. I de fall där arbetsgivaren inte har det, är det viktigt att du själv förhandlar om dina villkor.

Din individuella överenskommelse med din arbetsgivare ska innehålla:

 • Tjänstepension
 • Betald föräldraledighet
 • Sjukpenning
 • Försäkring under arbetstid
 • Övertidsersättning
 • Restidsersättning

Ditt anställningskontrakt ska innehålla:

 • Namn och adress till arbetsgivaren och arbetstagaren
 • Arbetsuppgifter
 • Titel
 • Startdatum på anställningen
 • Arbetsplats/arbetsort
 • Visstid eller tillsvidare
 • Provanställning
 • Uppsägningstid
 • Lön, löneutbetalning, lönerevision
 • Semester
 • Kollektivavtal/arbetsgivarens policy/individuell överenskommelse

Ingångslön för ingenjörer

Som ingenjör ska du få ett jobb som du är kvalificerad för och därmed en bra ingångslön. Genom bland annat Sveriges Ingenjörer kan du få bra tips och tillgång till lönestatistik.

Ingångslönen för en ingenjör varierar beroende på arbetsgivare, vilken region arbetsplatsen ligger i, dina kvalifikationer och hur väl dessa stämmer överens med arbetsuppgifterna.
Ingångslönen för en nyexaminerad ingenjör i snitt:

 • Civilingenjör – 37 300 kr/mån (Sveriges Ingenjörer, 2022)
 • Högskoleingenjör – 35 300 kr/mån (Sveriges Ingenjörer, 2022)

Innan du påbörjar förhandlingar om lönen är det viktigt att du har undersökt arbetsmarknaden. Ta antingen hjälp av Sveriges ingenjörer  eller fackrepresentanter på arbetsplatsen. Tänk också på att det finns andra saker som går att förhandla om förutom lönen, till exempel fler semesterdagar, friskvårdsersättning, med mera.