Till innehåll på sidan

Skriva ansökningsbrev

Ditt ansökningsbrev och CV är första intrycket hos rekryteraren och företaget. De ser om du har lagt ner tid på ansökningshandlingarna, så du vinner på att vara noga med innehållet, språket och layouten.

Hur börjar jag?

Ett ansökningsbrev ska alltid anpassas efter den annons som du besvarar. Innan du börjar skriva på ditt ansökningsbrev kan det därför vara bra om du har en tjänst som du vill ansöka till. Ett första bra steg är att göra dessa övningar som en förberedelse inför att skriva ditt ansökningsbrev. Du får då ett underlag som du kan använda samtidigt som du går igenom vår stegvisa guide.

Förberedande övningar

Övning: Styrkor och svagheter

Övning: Mål

Övning: Värderingar

Övning: Söka arbete

Till sist...

Kom ihåg att avsluta brevet på ett trevligt sätt, till exempel att du ser fram emot att träffas för en intervju. Var mycket noga med stavning och grammatik, tänk på att det handlar om första intrycket. Låt någon korrekturläsa och komma med feedback.