Till innehåll på sidan

Information för anteckningsstödjare

Anteckningsstöd är ett stöd som kan beviljas studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. På den här webbsidan kan du som arbetar som anteckningsstödjare hitta mer information om anställning, hur du tidsrapporterar, regler gällande anteckningsstöd och utbetalning av arvode.

Anteckningsstödjare

Att vara anteckningsstödjare innebär att föra noggranna och tydliga anteckningar som anteckningsstödjaren delar med sig av till en annan student. En vanlig anledning till att studenter får det här stödet rekommenderat är om studenten till exempel har dyslexi. För att få anteckningsstöd behöver studenten som har en funktionsnedsättning ha fått en rekommendation via Funka.

Anställning

När Funka har tagit emot din anställningsbekräftelse lämnar vi över den till HR. Det tar cirka sex veckor för HR att registrera alla steg i din anställning. Om du arbetar under handläggningstiden ska du skriva upp dina timmar så får du dem utbetalda i efterhand. Vi har inte möjlighet att ta emot dina arvodesblanketter förrän du blivit registrerad som anställd av HR. Vi kommer att kontakta dig när du är registrerad som anställd och kan skicka in dina arvodesblanketter.
Kom ihåg att meddela Funka om du ändrar din hemadress. 

Regler gällande anteckningsstöd

  1. När studenten har hittat en anteckningsstödjare ska hen skicka anteckningstödjarens namn, mail och personnummer till Funka via e-mail. När studenten har anmält till Funka vem hen önskar som anteckningsstödjare startar samarbetet. Anteckningsstödjaren kan få betalt en vecka retroaktivt efter att studenten anmält samarbetet till Funka.
  2. Anteckningsstödet gäller endast vid föreläsningar. Stödet gäller inte vid övningar och laborationer.
  3. Anteckningsstödet gäller endast vid föreläsningar där både student och antecknare närvarar. Stödet är alltså inte ett substitut för föreläsningen.
  4. Anteckningsstödjaren och studenten skall läsa samma kurs under samma tidsperiod. 
  5. Det är endast när studenten ber om att få anteckningar som anteckningsstödjaren kan få betalt för dem.
  6. Om det finns fler studenter i en kurs som har anteckningsstöd genom Funka, är vi tacksamma om en anteckningsstödjare delar med sig av sina anteckningar till flera studenter. Notera att anteckningsstödjaren får betalt en gång per föreläsning oavsett hur många studenter som tar del av anteckningarna. 
  7.  Anteckningsstödet gäller även vid föreläsningar på distans. 

Arvodesblanketten

Arvodesblanketten skall lämnas in till Funka senast den tredje varje månad för att få utbetalt den tjugofemte samma månad. Om du inte lämnar in arvodesblanketten i tid kommer den hanteras i mån av tid.

Blanketten ska signeras av dig som antecknar och av studenten som du antecknar åt. Detta för att studenten ska bekräfta att timmarna stämmer.

Du kan lämna in blanketten i infodisken i KTH Entré, säg då att den ska till Funka, eller maila den till arvoderingfunka@kth.se. Läs nedan hur du och din student kan bekräfta timrapportens timmar utan att ni behöver ses fysiskt för att signera blanketten.

  Nedladdningsbar arvodesblankett för anteckningsstödjare (docx 64 kB)

Så här fyller du i blanketten

Fyll i exakta timmar och minuter som föreläsningen har pågått. Redovisa för hela den tid som föreläsningen har pågått, oavsett om ni har haft rast under föreläsningstimmen eller inte. Om du är anteckningsstödjare åt flera studenter på samma kurs skall du endast redovisa tiden för en av studenterna som du antecknar åt. Exempel på hur du ska redovisa:

  • En föreläsning som pågår 1 timme (med eller utan rast) redovisas: 1 timme
  • En föreläsning som pågår 2 timmar och 5 minuter (med eller utan rast)redovisas: 2 timmar och 5 minuter

Under distansstudier

När föreläsningarna sker digitalt kan även tidsrapporteringen ske digitalt. Timrapporterna fylls i av anteckningsstödjare och skickas sedan via email till arvoderingfunka@kth.se  med kopia till studenten. Studenten skall sedan skicka en bekräftelse till arvoderingfunka och intyga att timmarna stämmer. Inte förrän både anteckningsstödjare och student har bekräftat rapporten kommer några utbetalningar att ske. Rapport och bekräftelse behöver vara inne senast den tredje för att du ska få din utbetalning samma månad.

Utbetalning

Arvodet för att arbeta som anteckningsstödjare är 55 kr per timme. Utbetalning av arvoden görs av arvoderingfunka. Kontakta arvoderingfunka om du har frågor angående din lön.

Utbetalning under sommaren

Rapporter som skickas in efter den 20 juni kommer att utbetalas den 11 augusti. Det sker inga utbetalningar i juli.

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-27