Till innehåll på sidan

Informationsträff för dig med diagnos inom autismspektrumet

Torsdag 11 augusti kl. 14-15.30 håller vi ett informationstillfälle för dig som har diagnos inom autismspektrumet och ska börja studera på KTH hösten 2022.

Välkommen till ett informationstillfälle på KTH. Syftet är att du ska få möjlighet att komma hit några dagar före det att mottagningen sätter igång. Om du vill, får du gärna ta med dig någon anhörig.

Vi som tar emot dig denna dag är: Anna Josefsson, Ina Pihlflyckt och Ida Brorsson Malm, vi jobbar som handläggare på Funka.

Dag: torsdag 11 augusti
Tid: kl. 14.00 - 15.30
Mötesplats: Drottning Kristinas väg 4, utanför KTH entré

Informationen kommer att innehålla följande:

  • Funka presenterar sig och KTH
  • Vilket stöd finns att få på KTH?
  • Rundvandring på KTH Campus med visning av tentasalar och studierum

Vill du vara med? Meddela oss via mejl om du kommer och om du behöver något för att vi ska kunna göra tillfället tillgängligt för dig. Meddela även om du har någon anhörig med dig och hens mailadress. Anmäl dig senast 5 augusti till: funka@kth.se

Varmt välkommen!

Anna, Ina och Ida

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-08-10