Till innehåll på sidan

Översikt olika stipendier

Du som är student, lärare, forskare eller anställd vid KTH har möjlighet att söka stipendier från KTH:s anknutna stiftelser samt från externa stiftelser och organisationer. Här finns information om hur det går till att hitta finansiellt stöd för studier, resor eller forskning.

Innehållsansvarig:stipendier@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-11-16