Till innehåll på sidan

Hitta rätt kontakt

Här får du hjälp att hitta rätt kontakt inom KTH beroende på vad du vill ha hjälp med.

Kursens upplägg, innehåll och examination

Innan kursen startat

För frågor om kursinnehåll och kursupplägg för en kurs söker du efter kursen i Kurs- och programkatalogen . På respektive kurssida hittar du kontaktuppgifter till kursansvarig, för frågor om kursinnehåll, och examinator, för frågor om examination.

Under pågående kurs

För frågor under pågående kurs vänder du dig till lärare alternativt kursansvarig eller examinator i kursrummet i Canvas.

Kursens administration

Studentexpedition

Omregistrering, resultatrapportering, omprövning av betyg, gamla tentor

För personlig hjälp med omregistrering, resultatrapportering, omprövning av betyg och hitta gamla tentor vänder du dig till kursens kurs- eller studentexpedition. 

Kurs- eller studentexpedition

Under utbildningsprogrammet

För information om programmets innehåll och upplägg hittar du utbildningsplaner för programmet i Kurs- och programkatalogen . En del information finns på programmets Programwebb . För personlig vägledning i val av kurs, inriktning eller masterprogram eller om du har frågor om ditt program vänder du dig till programmets studievägledning.

Studievägledning för grundnivå (år 1-3 och basår)

Studievägledning för masternivå (år 4-5)

Utlandsstudier

För frågor om dina möjligheter till utlandsstudier under dina studier vänder du dig till programmets internationella koordinator.

Internationella koordinatorer

Stöd och vägledning i studierna

Hjälp med din studiesituation och studieteknik

För att diskutera din studiesituation samt om du behöver studiestöd, upprätta en studieplan eller vill ha personlig vägledning vänder du dig till programmets studievägledning. 

Studievägledning för grundnivå (år 1-3 och basår)

Studievägledning för masternivå (år 4-5)

Om du läser en fristående kurs och behöver studievägledning under kursen vänder du dig till info@kth.se . Skriv i mailet att du läser en fristående kurs, vill ha studievägledning samt vilken kurs det gäller. 

Vid funktionsnedsättning

För att få kompensatoriskt stöd vid funktionsnedsättning vänder du dig till Funka. 

Funka - stöd vid funktionsnedsättning

För dig som har svårt att läsa tryckt text vänder du dig till KTH Biblioteket för att få kurslitteraturen tillgänglig som talböcker, punktskrift eller e-textbok.

KTH Biblioteket

Hjälp att må bra under studierna

För att få hjälp att må bra under studierna vänder du dig till Studenthälsan, som erbjuder samtal med psykologer och kuratorer. 

Studenthälsan

Hjälp med litteratur och informationssökning

För att få hjälp med kurslitteratur, ämnesdatabaser, patent eller få handledning i bland annat akademiskt skrivande och informationssökning vänder du dig till KTH Biblioteket.

KTH Biblioteket

Synpunkter eller klagomål på din utbildning eller studiemiljö

För synpunkter eller klagomål på din utbildning eller studiemiljö är det viktigt att du meddelar KTH så att eventuella brister kan åtgärdas. Du vänder dig i första hand till den som är ansvarig för kursen, programmet eller verksamheten. I andra hand fyller du i ett klagomålsformulär som går till KTH:s ärendehanteringssystem. Där kommer ärendet hanteras av berörda funktioner inom KTH.

Lämna klagomål eller synpunkter på din utbildning eller studiesituation

Hjälp med IT eller studenttjänster

För personlig hjälp med IT-system, programvara och tjänster inom KTH vänder du dig till IT-support.

IT-support

Vet du inte vart du ska vända dig?

Om du inte vet vart du ska vända dig med din fråga kan du höra av dig till oss på KTH som svarar på allmänna frågor eller skickar vidare din fråga till rätt person.

Kontakta KTH (info@kth.se)