Till innehåll på sidan

Mål och värderingar

Var ser du dig själv om fem år?

Tid: Ti 2020-11-10 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom

Föreläsare: Therese Broström & Lina Staf, Centrala studie- och karriärvägledningen

Detta lunchseminarium syftar till att få dig att börja fundera på vad du vill och önskar i framtiden. Du får börja med att drömma stort och tänka visionärt, prova att skapa konkreta mål och delmål så att du ser hur du kan komma dit du vill. Sedan ska du titta på de värderingar du har, både i ditt arbetsliv och i ditt privata liv. Lunchseminariet avslutas genom diskussion kring hur dina mål, och dina arbets- och privata värderingar är kompatibla med varandra.

Registration