Till innehåll på sidan

Kurs- eller studentexpeditioner

På en studentexpedition (även kallad kursexpedition) kan du t.ex. omregistrera dig på en kurs, hämta ut tentor eller köpa kurskompendier. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken skola/avdelning som håller i kursen. Har du frågor kring kursval eller studierna på ditt program ska du istället vända dig till ditt utbildningskansli eller programstudievägledare.

Hitta en kurs- eller studentexpedition

  1. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken KTH-skola  och institution/avdelning som ger kursen. Det kan du hitta i nedre delen av kursplanen i Kurs- och programkatalogen  under rubriken "Ges av". Först står förkortningen för KTH-skolan och sen institutionen/avdelningen, t.ex. SCI/Matematik.
  2. I tabellen nedan hittar du länkar till respektive skolas informationssidor om sina kurs- eller studentexpeditioner. Där kan du hitta adresser, öppettider osv.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Studentexpeditioner ABE

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Studentexpedition CBH

Skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)

Studentexpedition EECS

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Studentexpedition ITM

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Expeditionen för Fysik och Tillämpad fysik

Expeditionen för Hållfasthetslära, Mekanik samt Farkost och Flyg

Expeditionen för Matematik