Till innehåll på sidan

Studievägledning för åk 4-5 (masternivå)

Alla studenter på KTH har rätt att få kvalificerad studievägledning under sin studietid för att du ska trivas och för att studierna ska flyta på så bra som möjligt. Alla studievägledare eller motsvarande funktioner har tystnadsplikt.

Vem kontaktar du?

Som programstudent på masternivå ska du i första hand vända dig till din programstudievägledare eller masterkoordinator om du har frågor om dina studier. De kan till exempel ge dig information om sånt som rör ditt program, såsom uppflyttningsregler, dispens, studieuppehåll/studieavbrott och återupptagande av studier. De kan också hjälpa dig med studieplanering och studieteknik.

Om du av någon anledning vill prata med en person som inte är kopplad till ditt program, kan du vända dig till centrala studie- och karriärvägledningen. Se hur du kommer i kontakt med dem nedan.

Kontaktpersoner på masternivå

Centrala studie- och karriärvägledningen

Som programstudent ska du i första hand vända dig till din programstudievägledare eller masterkoordinator om du vill ha stöd eller hjälp i din studiesituation. Men om du av någon anledning istället vill prata med en person som inte är kopplad till ditt program kan du vända dig till Centrala studie- och karriärvägledningen.

Kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-06-21